• stadion_1000px.jpg
 • slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg
 • hostel_1000px.jpg

W naszej ofercie znajdują się karnety w kwocie:

- 50 złotych z rabatem 15% od cen jednostkowych, ważny 30 dni
- 100 złotych z rabatem 20% od cen jednostkowych, ważny 60 dni
- 200 złotych z rabatem 25% od cen jednostkowych, ważny 90 dni
- 300 złotych z rabatem 30% od cen jednostkowych, ważny 180 dni
- 500 złotych z rabatem 35% od cen jednostkowych, ważny 270 dni
- 900 złotych z rabatem 40% od cen jednostkowych, ważny 365 dni

Z karnetu można korzystać zarówno w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 jak i z Pływalni przy ul. Niemcewicza 17a.

Przy zakupie karnetów otrzymują Państwo dodatkowy zysk. Przykładowo kupując karnet za 100 złotych zyskują Państwo dodatkowe 20 złotych na korzystanie z naszych usług. Rozliczenie karnetu wygląda następująco: karnet zasilony jest kwotą 100 złotych, natomiast przy każdym wejściu otrzymują Państwo rabat 20% od aktualnych cen jednostkowych zawartych w cenniku.
    
Z kolei kupując karnet za 900 złotych zyskują Państwo dodatkowe 360 złotych, rozliczenie karnetu jest identyczne jak w przypadku karnetu 100 złotowego tj. z kwoty karnetu 900 zł przy każdym wejściu otrzymują Państwo 40% rabat od aktualnych cen jednostkowych zawartych w cenniku.
    
Karnet nie jest imienny więc może z niego korzystać cała rodzina wspólnie lub osobno.

Każdy karnet posiada okres ważności, który jest przedłużany przy kolejnym zasileniu dowolną kwotą, przykładowo zasilając za50 złotych przedłużamy karnet o 30 dni, zasilając za 300 złotych przedłużamy karnet o 180 dni, kwota doładowania podwyższa wartość zgomadzonych środków na karnecie.

Dodatkową korzyścią dla posiadaczy karnetu jest możliwość bezpłatnego korzystania ze zjeżdżalni.

Przy pierwszym zakupie karnetu za 50, 100, 200, 300 złotych pobierna jest jednorazowa opłata w wysokości 20 złotych za wydanie karty, natomiast przy zakupie karnetów za 500 i 900 złotych karta wydawana jest bezpłatnie.

Karnety oferowane przez MOSiR Łomża z pewnością przyczynią się do obniżenia znacząco kosztów korzystania z obiektów stworzonych dla wypoczynku i relaksu.

 

MOSiR w Łomży

Kompleks Obiektów Wodnych Sportowo - Rekreacyjnych

Pływalnia ul. Niemcewicza 17 A, Park Wodny ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15

Regulamin korzystania z karnetów

 

 1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety abonamentowe (elektroniczne).

 2. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.

 3. Karnet jest dokumentem na okaziciela i pozwala na korzystanie z usług świadczonych
  w kompleksie Obiektów Wodnych Sportowo-Rekreacyjnych w Łomży.

 4. Kompleks Obiektów Wodnych Sportowo-Rekreacyjnych w Łomży oferuje karnety o następujących opcjach:

 

Jednorazowe wydanie karty karnetowej (na własność)

20,00 zł (dotyczy poz. 1, 2, 3, 4)

1

Karnet ważny 30 dni lub do wyczerpania wartości

50,00 zł - rabat 15% od cen jednostkowych

2

Karnet ważny 60 dni lub do wyczerpania wartości

100,00 zł - rabat 20% od cen jednostkowych

3

Karnet ważny 90 dni lub do wyczerpania wartości

200,00 zł - rabat 25% od cen jednostkowych

4

Karnet ważny 180 dni lub do wyczerpania wartości

300,00 zł - rabat 30% od cen jednostkowych

Jednorazowe wydanie karty karnetowej (na własność)

Bez opłaty (dotyczy poz. 5, 6)

5

Karnet ważny 270 dni lub do wyczerpania wartości

500,00 zł - rabat 35% od cen jednostkowych

6

Karnet ważny 365 dni lub do wyczerpania wartości

900,00 zł - rabat 40% od cen jednostkowych

 

 1. Posiadacz karnetu po upływie jego ważności lub po wyczerpaniu wartości ma prawo doładować karnet kwotą w jednej z możliwych opcji, wówczas kwota która została na karnecie zostanie automatycznie dodana do kwoty doładowania i będzie ją można wykorzystać w uaktualnionym terminie.

 2. Nie zwraca się niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno
  w trakcie jego realizacji, jak i po zakończeniu ważności karnetu.

 3. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot środków pieniężnych. Istnieje możliwość zakupu nowej karty w obowiązującej cenie.

 4. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty.

 5. Z usługi karnetu, może korzystać więcej niż jedna osoba. Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie w zależności jaka taryfa danej osobie przysługuje (normalna czy ulgowa).

 6. Przy każdorazowym skorzystaniu z karnetu pobierana jest "z góry" stawka podstawowa zdeklarowana przez klienta. Po przekroczeniu zadeklarowanej stawki podstawowej pobierana jest dopłata za każde rozpoczęte 5 minut zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 7. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata regulowana jest gotówką lub kartą płatniczą.

 8. Karnet upoważnia do bezpłatnego korzystania ze zjeżdżalni.

 9. Karnety wydawane są z możliwością korzystania z nich w dowolne dni tygodnia.

 10. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektów, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.

 11. Korzystanie z karnetu jest możliwe w dniach i godzinach pracy obiektów.

 12. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

 13. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu w kasie za okazaniem dokumentu tożsamości.

 14. Przy zakupie oraz podczas korzystaniu z karnetów nie obowiązuje Karta Dużej Rodziny.

 15. Karnety nie łączą się z innymi promocjami MOSIR.

 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminów obiektów.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  22

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz