• stadion_1000px.jpg
 • slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg
 • hostel_1000px.jpg

Pływalnia Miejska przy ul. Niemcewicza 17a w Łomży.

 

INFORMACJA!

Pływalnia przy ul. Niemcewicza 17 a w okresie 9.07-4.09.2022r. będzie nieczynna z powodu przerwy technologicznej.

W tym okresie zapraszamy do Parku Wodnego przy ul. Wyszyńskiego 15 w Łomży.

Letni Park Zabaw z kompleksem basenów odkrytych przy ul. Wyszyńskiego czynny jest siedem dni w tygodniu w godzinach 10.00-18.45 (w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych). Harmonogram funkcjonowania i cennik dostępny jest w linku: http://mosir.lomza.pl/index.php/cenniki/647-cennik-letni-park-zabaw

 

Pływalnia

ul. Niemcewicza 17a

tel. 86 216 01 08

e-mail: plywalnia1@mosir.lomza.pl

 

 

---------------

Godziny otwarcia Pływalni:

Poniedziałek-Sobota: 8.55-20.55

Niedziela - nieczynne

 

Godziny otwarcia sauny przy niecce basenowej:

pon. - sob. 16:00 - 20:40

 
Ostatnie wejście do strefy płatnej następuje o godzinie 19:40. 

Halę basenową należy opuścić do godziny 20.40.

Od godziny 14:40 do 15:00 wprowadza się przerwę w sprzedaży biletów i wejść klientów do strefy płatnej. Istnieje możliwość rozliczenia usługi - zwrot paska.

Od godziny 15:45 do 16:00 wprowadza się przerwę w sprzedaży biletów i wejść klientów do strefy płatnej. Brak możliwości rozliczania usługi -zwrotu paska (kodeksowa przerwa należna pracownikowi).

 

Cennik Pływalni - kliknij aby zobaczyć

 

Pływalnia znajduje się na ul. Niemcewicza 17 a przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży.

W jej skład wchodzą: basen sportowy - z trybuną na 70 miejsc siedzących, basen rekreacyjny - o powierzchni 75 m2, ze zjeżdżalnią, fontanną, grzybek i ławeczką napowietrzającą, jacuzzi, sauna. Pływalnia udostępnia swoje mury dla zajęć wychowania fizycznego dzieci, młodzieży i studentów z łomżyńskich szkół i uczelni.

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Posiadacze Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny bez żadnych limitów ilościowych mogą uzyskać 50% zniżki na korzystanie z Pływalni:

- zniżka 50% na bilety wstępu

 http://www.lomza.pl/index.php?k=113

 

PŁYWALNIA FOTO

 

 

REGULAMIN PŁYWALNI

 1. Pływalnia jest obiektem zarządzanym przez MOSiR w Łomży.

 2. Obiekt czynny jest siedem dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 8.55 do 20.55 (halę basenową należy opuścić do godz. 20.40).

 3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom. Regulaminy umieszczone są w miejscach ogólnie dostępnych w szczególności przy pomieszczeniach lub atrakcjach wodnych których dotyczą.

 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 5. Wstęp do strefy płatnej odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym w obiekcie cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie strefy płatnej i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu ze strefy płatnej w recepcji obiektu.

 6. Czas pobytu liczy się od momentu wczytania transpondera przy wejściu do strefy płatnej do momentu odczytania jego pamięci przy opuszczaniu strefy płatnej i uiszczania opłaty.

 7. Pełna należność za korzystanie z urządzeń w tym za ewentualny wydłużony czas pobytu w strefie płatnej jest uiszczana w recepcji w momencie opuszczania strefy płatnej.

 8. Za niewykorzystane bilety wstępu w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane, z wyjątkiem rezygnacji użytkownika z zawarcia umowy lub jej wykonania i innych wypadków określonych ustawowo. Podstawą zwrotu jest paragon zakupu, który pozostaje u sprzedawcy jako dokument do rozliczeń podatkowych

 9. Dla terminowych biletów wstępu zwrot środków w przypadku rezygnacji użytkownika z zawarcia umowy lub jej wykonania może nastąpić tylko do dnia ważności biletu.

 10. Administrator obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do strefy płatnej ze względu na przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej ilości osób korzystających wynoszącej 100 osób.

 11. Wysokość opłaty za korzystanie z usług oferowanych przez obiekt zależy od dnia i strefy czasowej, a także uprawnień użytkownika zgodnie z obowiązującym cennikiem. Minimalna opłata, którą użytkownik jest obciążany dotyczy 60 minut pobytu w strefie płatnej.

 12. Osobom, które nie wykorzystały pełnych 60 minut lub 120 minut w przypadku zakupu takiego pobytu oraz przy zakupie biletu dziennego nie będą zwracane środki za niewykorzystany czas korzystania z usługi chyba że winę za ten stan ponosi administrator obiektu.

 13. Przed wejściem do strefy płatnej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe. Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się w przebieralni zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu strefy płatnej.

 14. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się we właściwej przebieralni.

 15. Przed wyjściem z przebieralni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za utratę rzeczy pozostawionych w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych w tym pieniędzy i przedmiotów wartościowych administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

 16. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem, bez stroju kąpielowego (także po skorzystaniu z WC) i przejście na halę basenową przez brodzik z wodą.

 17. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia obiektu:

  1. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała bądź pianka do pływania

  2. dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda, lub spodenki kąpielowe bez kieszeni o długości maksymalnie do kolana bądź pianka do pływania

 18. Użytkownicy basenu i atrakcji wodnych zobowiązani są do noszenia czepka.

 19. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu jedynie pod nadzorem opiekunów będących osobami pełnoletnimi.

 20. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za szkody wyrządzone z winy tych dzieci, z wyjątkiem wyłączeń ustawowych. Opiekun płaci za pobyt lub jest zwolniony z opłaty zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym cenniku obiektu.

 21. Zabrania się w szczególności pozostawiania dzieci na halach basenowych bez nadzoru opiekunów.

 22. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki przeznaczone specjalnie do kąpieli.

 23. Na teren strefy płatnej zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi,oraz chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele.

 24. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne i na wózkach inwalidzkich lub ich opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się w recepcji.

 25. Osoby niepełnosprawne korzystające z obiektu i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.

 26. Opiekun sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wymagającą stałej pomocy opiekuna zobowiązany jest do sprawowania tej opieki w sposób nieprzerwany.

 27. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu w zakresie korzystania z usług i urządzeń oferowanych przez obiekt.

 28. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem ratownik.

 29. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu

 30. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i do ich stosowania.

 31. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem)

 32. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika

 33. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.

 34. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez zamknięcie dostępu łańcuchem i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione

 35. Grupy zorganizowane po wejściu na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do recepcji i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy „Regulaminu Korzystania z Pływalni przez Grupy Zorganizowane”

 36. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody są krótkie sygnały gwizdkiem. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.

 37. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 11 osób.

 38. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających., tory 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających ( powyższa zasada nie obowiązuje podczas wynajmu torów).

 39. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno :

  1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej

  2. przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji

  3. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających

  4. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą

  5. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać

  6. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika

  7. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów

  8. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu

  9. wszczynać fałszywych alarmów

  10. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów

  11. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach

  12. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody)

  13. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi

  14. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych

  15. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej

  16. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu

  17. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu

  18. korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych

  19. wnosić sprzętu muzycznego i grającego,

  20. palić tytoni,

  21. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków,

  22. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych

  23. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,

  24. otwierać wyjść ewakuacyjnych strefy basenowej w nieuzasadnionych przypadkach,

  25. wchodzić na elementy konstrukcyjne,murki i urządzenia do tego nieprzeznaczone,

  26. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC

 40. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

 41. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.

 42. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody administratora obiektu.

 43. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

 44. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 45. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.

 46. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgoda administratora obiektu

 47. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do kierownika obiektu.

 48. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz administrator obiektu.

 49. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu z wyjątkiem odpowiedzialności uregulowanej ustawowo.

 

JAKOŚĆ WODY - plus

Woda nadaje się do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji. Jakość wody na pływalni spełnia wymagania - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz.2016).

 

Do pobrania:

Sanepid- ocena jakości wody

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WYDARZENIA

grafika przedstawiająca palmy, wodę, piasek oraz kalendarz wydarzeń organizowanych w lato

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz