• hostel_1000px.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • stadion_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg

W przypadku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podobnie, jak w przypadku szkoły, biblioteki, trudno mówić o zyskach i stratach. MOSiR pełni funkcje społeczną i realizuje część obowiązkowych zadań miasta wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

 

Jednostka realizuje jedynie niewielką część budżetu miasta i to w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale budżetów Rady Miejskiej. O tym, jak ważna jest rola ośrodka mówi jego dyrektor - Andrzej Modzelewski. 

Jaka jest zatem misja MOSiR Łomża?

- Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji, imprez sportowo-rekreacyjnych i w ten sposób przyczynianie się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta – mówi dyrektor.

Istotnym elementem są również zadania jednostki.

- Główne zadania realizowane przez MOSiR to m.in. zarządzanie posiadanymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi, ich bieżąca konserwacja i rozbudowa, udostępnianie tych obiektów zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także wspieranie kultury fizycznej. Obiekty w dużej części są udostępniane bezpłatnie lub za niewielką opłatą – dodaje dyrektor.

Ceny w obiektach MOSiR-u ustalane są na poziomie, który nie pozwala na zwrot kosztów związanych z ich funkcjonowaniem, ale jest to działanie celowe, mające zapewnić jak największej części społeczeństwa dostęp do oferowanych przez ośrodek usług. W ten sposób realizowana jest misja w postaci poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Najbardziej cieszy fakt, że dochody MOSiR-u w 2015 roku wzrosły o 55 943 złotych w porównaniu do 2014 roku.

- Pokazuje to, że jednostka, mimo realizacji swoich podstawowych celów i misji wśród mieszkańców naszego miasta, walczy również o jak najlepszy wynik finansowy – podsumowuje dyrektor.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz

Zapisz