• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży (MOSiR) jest jednostką organizacyjną Miasta Łomży, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej. Utworzony został Uchwałą Nr 321/XLIV/09 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 maja 2009r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży i nadania statutu.

 

Misja, cele i zadania MOSiR w Łomży:

 

Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej rekreacji ruchowej i sportu.

 


Celem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest:

 

1. Skuteczna realizacja założonych działań.

2. Aktywna współpraca z organizacjami, klubami oraz z podmiotami zewnętrznymi.

3. Wzrost satysfakcji klienta poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie.

4. Rozwój infrastruktury sportowej w mieście zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

5. Optymalizacja kosztów funkcjonowania.

 

 

Zadania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonywane są na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 

1. Statut MOSiR

2. Regulamin Organizacyjny

3. Plany Finansowe

 

Działalność MOSiR obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, co przesądza o służebnej roli ośrodka, którego działania nie są nastawione na zysk.

 

 

_________________________________________________________

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej jednostce:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży z siedzibą: ul. Zjazd 18, 18 – 400 Łomża, tel./fax: 86 215 06 05, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej: IOD) Panią Marię Dziekońską, dane kontaktowe do IOD: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży (m.in.: organizacja imprez i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, współpraca z klubami, stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami, świadczącymi usługi niezbędne do funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży, w ramach zawartych umów (m.in. podmioty prowadzące działalność pocztową oraz dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność MOSiR), z zastrzeżeniem stosowania RODO przez te podmioty.

 

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!).

 

5. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, mogą być przekazywane do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej (Facebook) w określonych przypadkach, po uzyskaniu Państwa zgody. Facebook przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

 

6. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, będą przechowywane, w zależności od rodzaju danych, zgodnie z terminami wskazanymi w odpowiednich przepisach lub do czasu żądania usunięcia danych.

 

7.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. (dostęp, usunięcie, sprzeciw i ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji)

 

8.  W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie.

 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa. 

 

10. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub być dobrowolne, w zależności od konkretnego celu przetwarzania. Odmowa podania danych może skutkować rezygnacją z podjęcia współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży (np.: udziału w wydarzeniach organizowanych przez jednostkę).

 

11. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

 

UWAGA

Dbając o Państwa prywatność nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Państwa dane osobowe, które do dnia wejścia w życie RODO, trafiły do nas, jako do administratora, są u nas bezpieczne, a zgodę na ich przetwarzanie możecie Państwo wycofać w każdej chwili, wysyłając na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informację o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych.

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz