• stadion_1000px.jpg
 • slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg
 • hostel_1000px.jpg

Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 12 i składa się z konstrukcji zabawowej ze zjeżdżalnią i basenem z piłkami. 

 

Dodatkowo w pomieszczeniu znajduje się miejsce, w którym będzie można organizować urodziny dziecka oraz przyjęcia okolicznościowe.

Sala zabaw czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00, a w sobotę, niedziele i święta od 10:00 do 20:00.

od poniedziałku do czwartku jednorazowe wejście kosztuje 7 zł za 60 min lub 12 zł za 120 min,

w piątek, sobotę , niedzielę lub święta wejście kosztuje 9 zł za 60 min lub 14 zł za 120 min.

Wynajęcie sali zabaw na wyłączność wynosi 120 zł za godzinę lub 220 zł za dwie godziny, w przypadku nie wynajmowania sali klient płaci od osoby od 12 zł do 15 zł za dwie godziny plus ewentualne dopłaty za każdą następną godzinę.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin w „MOSiRku” w Parku Wodnym przy Wyszyńskiego 15.!!! Rezerwacji można dokonywać pod nr tel. 86 218 06 92 oraz w recepcji Parku Wodnego.

 

Cennik:

SALA ZABAW

Poniedziałek - Czwartek

Piątek, Sobota, Niedziela i Święta

Wejścia indywidualne

Wejścia grupowe min. 10 osób

Wejścia indywidualne

Wejścia grupowe min. 10 osób

60 min.

120 min.

60 min.

120 min.

dopłata

60 min.

120 min.

60 min.

120 min.

dopłata

7,00 zł

12,00 zł

5,00 zł/os.

10,00 zł/os.

0,50 zł/5min

9,00 zł

14,00 zł

6,00 zł/os.

12,00 zł/os.

0,50 zł/5min

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23% (PKWiU – 92.61.10-10.00).

 

IMPREZY URODZINOWE NA SALI ZABAW

Poniedziałek - Czwartek

Piątek, Sobota, Niedziela i Święta

120 min.

Trzecia godzina

dopłata

120 min.

Trzecia godzina

dopłata

12,00 zł/os.

6,00 zł/os.

1 zł/5min

15,00 zł/os.

7,00 zł/os.

1 zł/5min

Wynajęcie sali zabaw na wyłączność

60 min.

120 min.

120 zł

220 zł

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23% (PKWiU – 92.61.10-10.00).

 Poniżej regulamin sali zabaw.

Regulamin Sali Zabaw MOSiR w Łomży

 

1. Sala Zabaw jest zarządzana przez MOSiR w Łomży.

2. Sala Zabaw czynna jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00

 • w weekend w godzinach 10.00 - 20.00

3. Sala Zabaw jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-12 lat.

4. Wejście dziecka i opiekuna na Salę Zabaw następuje po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.Opiekunowie wchodzą do Sali Zabaw na podstawie biletu wykupionego dla dziecka (maksymalnie dwoje opiekunów do jednego dziecka).

5. Cena naliczana jest według modelu:

 • opłata za pierwsze 60lub120 minut, a następnie dopłata według cennika za każde kolejne rozpoczęte 5 minut.

 • opłaty za korzystanie z Sali Zabaw naliczane są na podstawie elektronicznego systemu monitorowania czasu. Odczyty te dokonywane są za pomocą transponderów w opaskach wydawanych na czas pobytu w Sali Zabaw.

6. Niewykorzystanie wykupionego biletu nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.

7. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko z pełnoletnim opiekunem i podczas całego pobytu na terenie sali pozostaje pod jego ścisłą opieką. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie sali.Udostępnienie Sali Zabaw przez Zarządzającego nie jest jednoznaczne z przejęciem odpowiedzialności i opieki nad dzieckiem przebywającym na terenie Sali Zabaw.

8. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka od 7 roku życia w Sali Zabaw maksymalnie na czas dwóch godzin, jednak wiąże się to z dopełnieniem poniższych formalności i nie jest jednoznaczne z przejęciem opieki i odpowiedzialności za dziecko przez personel i Zarządzającego:

 • należy wypełnić "Formularz pozostawienia dziecka w Sali Zabaw MOSiR w Łomży".

 • należy okazać dokument (ze zdjęciem) potwierdzający wiek dziecka (legitymację szkolną, paszport, dowód osobisty).

9. Dzieci korzystające z Sali Zabaw zobowiązane są nosić transponder przez cały czas pobytu na terenie sali, od momentu kupienia biletu, aż do momentu oddania go w kasie Parku Wodnego. W przypadku zgubienia lub zniszczenia transpondera opiekun zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 20 zł.

10. W momencie uiszczenia przez opiekuna opłaty za wstęp do Sali Zabaw, dziecku zostaje udostępniona do zabawy powierzchnia sali wraz ze znajdującym się w nim sprzętem. W tym samym czasie na sali jednocześnie mogą przebywać też inne dzieci - maksymalnie 20 (maksymalna ilość dzieci na konsrukcji zabawowej nie może przekraczać 18 osób).
11. Przed wejściem do Sali Zabaw należy zostawić ubranie wierzchnie w szatni.
12. Dzieciwchodzą na Salę Zabaw bez obuwia, w skarpetkach lub rajstopkach.

13. Opiekunowie wchodzą na Salę Zabaw bez obuwia, w skarpetach, rajstopach lub klapkach.
14. Przed rozpoczęciem zabawy należy odłożyć w bezpieczne miejsce: łańcuszki, okulary, zegarki, biżuterię itp. oraz opróżnić kieszenie dziecka.

15. Zabrania się wnoszenia na teren Sali Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu.

16. Zabrania się wynoszenia zabawek, urządzeń lub innych przedmiotów z Sali Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek lub innych przedmiotów na teren Sali Zabaw.

17. Na terenie Sali Zabaw zabrania się żucia gumy oraz wnoszenia i spożywania jedzenia i picia.

18. Z dostępnych urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami bezpieczeństwa.
19. Zabrania się wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy i ogólnego dostępu np.: pomieszczenia gospodarcze, zaplecze itp.
20. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wprowadzania zwierząt.
21. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Sali Zabaw osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekunowie ma obowiązek poinformowania personel Sali Zabaw o wszelkich schorzeniach lub też niepełnosprawności dziecka.

22.Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką, zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiącymi o tej odpowiedzialności, w szczególności art. 426 w zw. z art. 427 kodeksu cywilnego.

23. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci, bądź ich opiekunów na terenie Sali Zabaw.
24.Dzieci zobowiązane są do przestrzegania poleceń personelu na terenie Sali Zabaw.

25. W przypadku nieregulaminowych lub nieodpowiednich zachowań, personel ma prawo zwrócić uwagę dziecku bądź opiekunowi. Jeżeli pomimo upomnienia, nieodpowiednie zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób będą się powtarzać, personel może wyprosić klienta bez zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
26.W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Sali Zabaw, personel może ograniczyć czasowo liczbę osób korzystających z atrakcji, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów.

27. Personel Sali Zabaw może nie zgodzić się na wpuszczenie dziecka do Sali Zabaw, jeśli uzna, że dziecko może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych klientów (np. dzieci z opatrunkami gipsowymi, dzieci chore, zakatarzone).
28.Bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z Sali Zabaw wymaga przestrzegania

poniższych zasad:

 • nie wspinamy się po wewnętrznych ścianach konstrukcji,

 • nie huśtamy się na elementach konstrukcji zabawowej,

 • nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą oraz elementy zewnętrznej konstrukcji,

 • nie wchodzimy na zjeżdżalnię od strony „pochylnej” i nie zjeżdżamy głową w dół,

 • na zjeżdżalninie skaczemy, nie poruszamy się w kierunku przeciwnym, niż kierunek zjazdu, po zjechaniu natychmiast wychodzimy z basenu z piłeczkami,

 • widząc, że nasz zjazd może spowodować sytuację niebezpieczną, ponieważ inni użytkownicy nie zdążyli wyjść z basenu czekamy nie zjeżdżając na opuszczenie basenu przez innych użytkowników,

 • nie skaczemy z konstrukcji zabawowej na podłogę, do basenu i na inne elementy konstrukcji,

 • nie niszczymy konstrukcji zabawowej, zabawek oraz elementów wystroju Sali Zabaw,

 • nie popychamy innych dzieci,

 • nie wyrzucamy piłeczek z basenu,

 • korzystając ze ścianki wspinaczkowej nie próbujemy usiąść na szczycie ścianki,

 • pamiętamy o wysokości związanej ze zdobywaniem kolejnych elementów ścianki wspinaczkowej.

29. Zarządzający Salą Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

30. W przypadku ewakuacji, wszystkim klientom zapewnione jest bezpieczeństwo i należyta opieka. Punkt zbiórki po ewakuacji znajduje się na parkingu przed budynkiem Parku Wodnego.

31. Zakup biletu na Salę Zabaw jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją wszystkich zapisów regulaminu Sali Zabaw.

 

Regulamin urodzin w Sali Zabaw MOSiR w Łomży

 

1. Urodziny organizowane sąw Sali Zabaw mieszczącej się w Parku Wodnym, przy ul. Wyszyńskiego 15 zarządzanym przez MOSiR w Łomży.

2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie „Formularza rezerwacji Sali Zabaw" najpóźniej na 7 dni przez planowanym terminem imprezy, oraz uiszczenie zapłaty w kasie Parku Wodnego w dniu imprezy.Wszelkie zmiany związane z rezerwacją należy zgłaszać najpóźniej na 2 dni przed terminem planowanej imprezy. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyćlistę gości osobiście, telefonicznie lub mailowo najpóźniej do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym imprezę urodzinową.

4. Na czas trwania imprezy urodzinowej do wyłącznej dyspozycji solenizanta i jego gości przeznaczona jest oddzielna Sala Urodzinowa. Czas wynajmu Sali Urodzinowej wynosi 1-2 godz. i naliczany jest od wcześniej ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się gości.

5. Minimalna liczba gości to 5 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 5 osób, w przypadku kiedy udział w imprezie bierze więcej niż 5 osób, opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości.

6. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne organizator urodzin (rodzic/opiekun solenizanta) zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu wnoszonych na obiekt przekąsek, wypieków itp. lub do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za wnoszone przekąski, wypieki itp.

7. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Sali Urodzinowej.

8. Uczestnicy zabawy urodzinowej zobowiązani są do przestrzegania głównego regulaminu Sali Zabaw MOSiR w Łomży

 

 Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  46

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz