• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

Jakość wody na obiekcie spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Uśmiech

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  2

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz