• stadion_1000px.jpg
 • slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg
 • hostel_1000px.jpg

plakat zachęcający do udziału w gwiazdkowych zawodach pływackich, mikołaj nurkujący pod wodą

W niedzielę 3 grudnia w Parku Wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 odbędą się II Gwiazdkowe Zawody Pływackie MOSiR Łomża. W organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zawodach uczniowie klas 0 - 4 rywalizować będą w stylach pływackich: dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym.

 

Aby zgłosić dziecko należy uzupełnić Kartę zgłoszeniową i Deklarację, których wzory dostępne są do pobrania na dole strony. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 listopada. Kartę zgłoszeniową można także zostawić recepcji Parku Wodnego przy ulicy Wyszyńskiego.

 

Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest także dostarczenie uzupełnionej i podpisanej deklaracji RODO przez rodzica/opiekuna prawnego każdego z zawodników. 

 

Oficjalne otwarcie zawodów zaplanowane jest na godzinę 10:00.

 

Do pobrania:

 1. KARTA ZGŁOSZENIOWA
 2. DEKLARACJA

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW

II Gwiazdkowe Zawody Pływackie MOSiR Łomża

 

I. CEL ZAWODÓW

Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży. Zachęcanie do aktywnego i sportowego sposobu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnienie pływania jako sportu, który w wyjątkowy sposób wpływa na samopoczucie i kondycję fizyczną. Propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego, a także pokaz umiejętności pływackich oraz promocja obiektów wodnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.

 

II.ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży
ul. Zjazd 18
18-400 Łomża

 

III.TERMIN I MIEJSCE

3.12.2023 r. (niedziela) - Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15

IV. INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Długość pływalni 25m.
 2. Ilość torów 6.
 3. Temperatura wody 28o C - 29o
 4. Pomiar czasu ręczny i elektroniczny (pomiar czasu ręczny nadrzędny nad pomiarem elektronicznym).

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się pięć grup wiekowych, oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców, w rocznikach: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i młodsi.
 2. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi wg. zasad ogólnych.
 3. Zawodnicy maja prawo startu w dwóch konkurencjach.

 

VI. NAGRODY

 1. Przedstawienie wyników i dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po krótkiej przerwie po zakończeniu zawodów.
 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się medale za miejsca I-III w każdej konkurencji.
 3. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale udziału w zawodach.

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW

9.00 - wejście na obiekt
9.30 - 9.50 rozgrzewka
10.00 -  rozpoczęcie zawodów

Starty roczników:
10:00  - starty i dekoracja roczników 2017 i młodsi (st. grzbietowy 25 m), 2016 (st. grzbietowy 25m, styl dowolny 25 m)
11:00 – starty i dekoracja roczników 2015 (st. grzbietowy 25m, styl dowolny 25 m), 2014 (st. grzbietowy 50m, styl dowolny 50 m), 2013 (st. grzbietowy 50m, st. dowolny 50 m, st. klasyczny 50 m, st. motylkowy 50 m).


14:00 – orientacyjny czas zakończenia zawodów

 

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia zawodników w poszczególnych rocznikach dokonują trenerzy wyłącznie na Kartach Zgłoszeniowych (załącznik nr 1). Kartę Zgłoszeniową można wysłać na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Recepcji Parku Wodnego przy ul. Wyszyńskiego 15 w Łomży do dnia 24.11.2023 r.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest uzupełnienie i dostarczenie Organizatorowi najpóźniej do 28.11.2023 r. podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji (Załącznik nr 2). Brak uzupełnionej Deklaracji dyskwalifikuje zawodnika.
 3. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników zawodów postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz akceptację regulaminu Parku Wodnego.
 4. Nie zgłoszenie zawodnika w w/w terminie lub brak Deklaracji dyskwalifikuje zawodnika z udziału w zawodach.
 5. Listy startowe zostaną wywieszone w dniu 28.11.2023r. na tablicy informacyjnej w Parku Wodnym. Organizator zastrzega brak możliwości dokonywania zmian na listach startowych w terminie 48 godzin przed zawodami.IX. KOSZTY

Koszty organizacyjne pokrywa Organizator.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Komisję sędziowską powoła Organizator.
 2. Organizator i sędziowie zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu.
 3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.


Regulamin obowiązuje od dnia 6 listopada 2023 r.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  8

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  74

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz