• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

grafika zachęcają do udziału w 7 PKO biegu charytatywnym, cyfra 7 i na niej grafika biegnąca grupa osób

Już 23 września odbędzie się 7. edycja PKO Biegu Charytatywnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

 

Co to jest, kiedy i gdzie odbywa się PKO Bieg Charytatywny?

PKO Bieg Charytatywny to bieg sztafetowy, w którym udział mogą wziąć 5-osobowe drużyny. Mogą w nim wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 14 lat i starsze. Bieg odbywa się jednocześnie na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach w Polsce, w Łomży na Stadionie Miejskim przy ul. Zjazd 18. Bieg trwa 1 godzinę, w czasie której zawodnicy pokonują 400 metrowe okrążenia.

 

Co to jest, kiedy i gdzie odbywa się PKO Bieg Charytatywny Młodych?

PKO Bieg Charytatywny Młodych to bieg towarzyszący biegowi głównemu, w którym udział mogą wziąć dzieci w wieku 1 -13 lat. Dzieci startują w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria - 1-6 lat – dystans 100m

II kategoria - 7-9 lat – dystans 200m

III kategoria - 10-13 lat – dystans 400m

 

Czy w biegu mogą wziąć udział niepełnosprawni?

Tak, w biegu mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, w tym także osoby poruszające się na wózkach. Startują one na zasadach identycznych jak wszyscy zawodnicy. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Regulamin.

 

Gdzie znajdę regulamin?

Regulamin znajduje się na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl w zakładce „Dla biegaczy”

 

Jak mogę zarejestrować się na bieg?

Rejestracja na bieg, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, odbywa się poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

 

Kiedy i gdzie startują zapisy na PKO Bieg Charytatywny?

Informacja o stracie zapisów, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, znajduje się na stronie głównej www.pkobiegcharytatywny.pl

 

Jakiej wysokości jest opłata startowa?

Opłata startowa za udział w PKO Biegu Charytatywnym wynosi 50 zł od drużyny (10 zł od uczestnika). Opłata za udział w PKO Biegu Charytatywnym Młodych wynosi 5 zł od dziecka.

 

Czy otrzymam FV za opłatę startową?

Faktury za udział w biegu dla drużyn, które zadeklarowały podczas rejestracji chęć jej otrzymania, będą wystawione i wysłane elektronicznie przez Organizatora, w terminie do 14 dni od dnia Biegu, na wskazany przez kapitana drużyny adres.

 

Kiedy rejestracja na bieg zostanie zamknięta?

Rejestracja online zostanie zamknięta na 2 dni przed terminem biegu lub po wyczerpaniu limitu miejsc w danej lokalizacji. Po tym terminie, w przypadku dostępności wolnych miejsc w poszczególnych lokalizacjach, możliwa będzie rejestracja na stadionie w dniu biegu.

 

Kiedy przedzielany jest numer startowy i jak mogę go sprawdzić?

Numer startowy przydzielany jest po rejestracji, po dokonaniu opłaty startowej i po ostatecznym zamknięciu rejestracji online. Numer startowy można sprawdzić w zakładce „Dla biegaczy” pod nazwą „Lista startowa”.

 

Czy zostanie mi zwrócona opłata startowa, jeśli zrezygnuję ze startu?

Nie, opłata startowa w całości przekazywana jest na cel charytatywny biegu.

 

Czy istnieje możliwość dokonania zmian w drużynie?

Tak, edycji danych drużyny (w tym nazwy drużyny, składu drużyny, rozmiaru koszulek,) dokonać może kapitan drużyny po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl najpóźniej na tydzień przed biegiem. W wyjątkowych przypadkach edycji danych kapitan może dokonać również w biurze zawodów w dniu biegu.

 

Co w przypadku, gdy jeden z zawodników zgłoszonych nie jest w stanie wystartować?

Zgodnie z zapisami Regulaminu, w biegu może wziąć udział tylko drużyna 5-osobowa. W wyjątkowych sytuacjach, kapitan drużyny może dokonać edycji danych członków drużyny również w biurze zawodów w dniu biegu.

 

Czy mogę biec sam?

Nie, bieg charytatywny to bieg sztafetowy, w którym mogą wziąć udział drużyny 5-osobowe.

 

Czy wszyscy zawodnicy z drużyny muszą pobiec?

Każdy z zawodników w drużynie musi przebiec przynajmniej 1 okrążenie.

 

Czy po rejestracji otrzymam mailowe potwierdzenie?

Tak, kapitan drużyny otrzymuje potwierdzenie na adres email podany przez niego w formularzu rejestracji.

 

Kiedy i gdzie można odebrać pakiet startowy?

Pakiety startowe można odebrać w Biurze Zawodów na stadionie w dniu biegu.

 

Kto może odebrać pakiety startowe?

Pakiety za wszystkich członków swojej drużyny odbiera kapitan drużyny.

 

Co trzeba mieć przy sobie, by odebrać pakiet startowy?

Aby odebrać pakiety startowe, kapitan drużyny powinien mieć ze sobą wydrukowaną i wypełnioną kartę startową drużyny.

 

Gdzie i kiedy będzie można pobrać karty startowe?

Karty startowe może pobrać kapitan drużyny po zalogowaniu na „Moje konto” na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

 

Gdzie powinien być przypięty numer startowy?

Numer startowy powinien być przypięty z przodu koszulki w widocznym miejscu.

 

Czy mogę otrzymać koszulkę, gdy nie wziąłem udziału w biegu?

Koszulka przeznaczona jest dla uczestników biegu i znajduje się w pakiecie startowym.

 

Gdzie mogę znaleźć rozmiarówkę koszulek?

Rozmiarówka koszulek znajduje się na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl w zakładce „Dla Biegaczy”

 

Gdzie zostaną opublikowane wyniki?

Wyniki zostaną opublikowane po biegu na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

 

Gdzie i kiedy znajdę zdjęcia z biegu?

Zdjęcia zostaną opublikowane po biegu na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

 

Jaki jest cel charytatywny biegu w konkretnej lokalizacji?

Cel charytatywny, wskazany przez Fundację PKO Banku Polskiego, jest wspólny dla wszystkich 12 lokalizacji. Informacja ta znajduje się w Regulaminie.

 

Kiedy działać będzie Biuro Zawodów?

Dla uczestników 7. PKO Biegu Charytatywnego Biuro Zawodów działać będzie w godzinach 8 - 9:30 w dniu biegu. Dla uczestników PKO Biegu Charytatywnego Młodych Biuro Zawodów działać będzie w godzinach 9 – 11 w dniu biegu

 

Źródło: bankomania.pkobp.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  50

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  122

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz