• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

Rzeka Narew od zarania dziejów stanowiła ważny szlak komunikacyjny.

To nią spławiano wszelkie dobra, którymi obdarzone były ziemie Północno Wschodniego Mazowsza. Było to: drewno, produkty rolnicze, sławne na świecie czarne sukno itp. Swą atrakcyjność jako szlak komunikacyjny utraciła w dobie rozwoju infrastruktury transportowej czyli kolei żelaznej i dróg bitych oraz zmian historyczno - politycznych. Pomysł wybudowania drogi wodnej łączącej Wisłę z Bałtykiem z pominięciem jej dolnego biegu powstał już pod koniec XVI wieku. Jego realizacja nastąpiła w pierwszej połowie XIX wieku w skutek znacznych restrykcji władz pruskich i ceł na towary przewożone z ziem polskich. Szlak wodny prowadzący Wisłą, Narwią, Biebrzą, Nettą, Czarną Hańczą, Kanałem Augustowski do Niemna i Bałtyku przybrał nazwę Szlaku Wodnego Króla Stefana Batorego. Znaczenie gospodarcze tego najdłuższego sztucznego szlaku wodnego w Polsce (kanał augustowski ponad 101 km w tym 80 w dzisiejszych granicach Polski) upadło wraz ze zmianą podziału politycznego Europy w pierwszej połowie XX wieku. Dzisiaj zapomniany i nie wykorzystywany gospodarczo powoli staje się ogromną atrakcją turystyczną na nowo odkrywany jako szlak biegnący przez trzy Parki Narodowe (Narwiańki, Biebrzański. Wigierski), obszary objęte ochroną Natura 2000. Walory przyrodnicze wymienianych, terenów - Zielonych Płuc Polski i Europy, zachowanych nienaruszonych, naturalnych środowisk, stanowią coraz częściej docenianą przez naszych rodaków ale i nie tylko krainę dzikiego ptactwa, ostoje rzadkich zwierząt, obszaru niepowtarzalnej flory i fauny.

Port rzeczny i basen jachtowy na rzece Narwi w Łomży są próbą władz regionu do pokazania tych wszystkich atrakcji od środka, próbą turystycznej reaktywacji historycznego szlaku wodnego, szlaku króla Stefana Batorego.

Powstały nowy port z przystanią jachtową znajduje się na 220 kilometrze Narwi. Jest on niespełna 20 kilometrów od miejscowości Nowogród, gdzie do "królowej rzek pólnocno-wschodniego Mazowsza -Narwi wpada Pisa, która stanowi swym 80 kilometrowym odcinkiem połączenie z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i 48 kilometrów od ujścia Biebrzy do Narwi w okolicach miejscowości Wizna. To wspaniałe położenie może stać się (jak dotychczas jedyną) bazą wypadową do planowania i realizacji wypraw na ponownie odkrywane szlaki wodne Polski. Łomża, jej atrakcyjność historyczna, urokliwe położenie nad doliną Narwi, spełnia wszelkie walory do realizacji turystyki wodnej kajakarskiej i motorowodniackiej. Coraz bardziej popularna w Europie ale już i w Polsce turystyka barkami, na które nie wymagane są żadne uprawnienia wodniackie stanowi nowy sposób zwiedzania naszego kraju lub nawet sposobem na życie. Port Łomża może przyjąć jednocześnie nawet dwie jednostki pływające do 24 metrów długości a basen jachtowy około20 jednostek o długości do 10 metrów. Tu w Marinie turyści wodniacy mogą skorzystać z zaplecza i infrastruktury takiej jak: bezpieczna przystań, skorzystać z sanitariatów natrysków, zatankować wodę, paliwo, doładować akumulatory, dokonać drobnych napraw itp.. Położenie w niewielkiej odległości od Starego Miasta, muzeów, placówek gastronomi i wielu sklepów stanowi olbrzymią atrakcyjność jego położenia. Port Łomża zachęca do pozostania na dłużej swym polem namiotowym, a przyległe tereny rekreacyjne z siłownią zewnętrzną, placem zabaw dla dzieci, ścieżką rowerową i spacerową spełniają dogodne warunki aktywnego wypoczynku.

Łomżyńska Marina otwarta jest nie tylko dla turystów kwalifikowanych - wodniaków. Przyciąga nie tylko mieszkańców grodu do skorzystania z wypożyczalni kajaków, łodzi wiosłowych turystyczno - sportowych ale również każdego turystę rowerowego lub zmotoryzowanego. Tutaj w porcie dostępne są bezpłatne lunety widokowe, przez które obserwować można pięknie położone na skarpie narwiańskiej miasto jak również pradolinę Narwi. Cierpliwi i wnikliwi obserwatorzy wyśledzą życie ptactwa wodnego i łąkowego.

Rzeka Narew i jej dorzecza przyciągają wytrawnych wędkarzy. Tutaj można zapolować z wędką na dorodne okazy szczupaka, suma, karpia dzikiego, okazałego leszcza oraz wiele innych odmian ryb śródlądowych. W porcie znajdą schronienie wędkarze jak i ich łodzie.

 

 

Cennik za korzystanie z portu rzecznego nad Narwią w Łomży

 

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

VAT

Cena brutto

%

kwota

1

Rozładunek – załadunek łodzi dźwigiem

szt

40,65

23

9,35

50,00

2

Cumowanie łodzi turystycznej

doba

5,69

23

1,31

7,00

3

Cumowanie łodzi turystycznej przez sezon od 1 maja do 30 wrzesnia

sezon

406,5

23

93,5

500,00

3

Doba pobytowa w porcie

osobodoba

2,44

23

0,56

3,00

4

Cumowanie łodzi wędkarskiej

miesiąc

24,39

23

5,61

30,00

5

Cumowanie skutera wodnego

doba

4,06

23

0,94

5,00

6

Cumowanie skutera wodnego

miesiąc

65,04

23

14,96

80,00

7

Podłączenie do energii elektrycznej

doba

5,69

23

1,31

7,00

8

Zimowanie łodzi na placu na przyczepie lub bez przyczepy

miesiąc

56,91

23

13,09

70,00

9

Postój przyczepy na placu bez łodzi

miesiąc

56,91

23

13,09

70,00

10

Zimowanie skutera na placu

miesiąc

24,39

23

5,61

30,00

11

Zimowanie przyczepy campingowej na placu

miesiąc

56,91

23

13,09

70,00

12

Zimowanie campera na placu

miesiąc

56,91

23

13,09

70,00

13

Opróżnianie zbiornika toalety chemicznej

szt

4,06

23

0,94

5,00

14

Opłata rezydencka za rok (dająca prawo do całorocznego cumowania, slipowania dźwigiem (wiosna-jesień), zimowania na placu, dostęp do prądu, wody, toalet, internetu (Wi Fi). Możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty kwartalne.

szt

813,00

23

187

1 000,00

15

Opłata podmiotów gospodarczych, świadczących usługi, za cumowanie przy dalbach wraz z korzystaniem z mediów – ustalana w drodze negocjacji z upoważnionym przedstawicielem MOSiR w Łomży. Wysokość opłaty uzależniona będzie od czasu postoju w porcie, wielkości jednostki pływającej oraz świadczonych usług przez obsługę portu

szt

 

23

 

umowna

16

Wypożyczenie łodzi turystyczno- sportowej

godzina

16,26

23

3,74

20,00

17

Wypożyczenie łodzi turystyczno - sportowej

doba

65,04

23

14,96

80,00

18

Wypożyczenie kajaka

godzina

5,69

23

1,31

7,00

19

Wypożyczenie kajaka

doba

24,39

23

5,61

30,00

 

Cumowanie łodzi i skuterów w porcie do 2 godzin nieodpłatnie. Powyżej 2 godzin opłata jak za dobę

 

Cennik za korzystanie z pola namiotowego przy porcie rzecznym nad Narwią w Łomży

 

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

VAT

Cena brutto

%

kwota

1

Ustawienie namiotu (Nr PKWiU 55.30.11.0)

doba

9,26

8

0,74

10,00

2

Opłata za osobodobę (Nr PKWiU 55.30.11.0)

osobodoba

2,78

8

0,22

3,00

3

Podłączenie do prądu elektrycznego

doba

5,69

23

1,31

7,00

4

Ustawienie samochodu kempingowego (campera) lub przyczepy kempingowej (Nr PKWiU 55.30.11.0)

doba

9,26

8

0,74

10,00

5

Ustawienie samochodu osobowego

doba

5,69

23

1,31

7,00

6

Ustawienie samochodu dostawczego do 3,5 ton

doba

8,13

23

1,87

10,00

7

Ustawienie przyczepy transportowej

doba

4,06

23

0,94

5,00

9

Drewno na ognisko

0,1 m. sześć.

24,39

23

5,61

30,00

10

Prysznic 10 min

1 osoba 10 min

4,06

23

0,94

5,00

11

Opieka rezydencka – oprowadzanie na terenie miasta i okolic (Nowogród, Drozdowo, strzelnica sportowa, stadnina koni – Kisielnica, muzea, Forty Piątnickie itp.) - bez opłat wejściowych, kosztów transportu, opłat wejściowych, cen biletów i korzystania z atrakcji

8 godz

81,30

23

18,70

100,00

 

 KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z uchwałą nr 362/XLIII/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu "Karta Dużej Rodziny" i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży Nr 261/13 z dnia 27.11.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z karty "Dużej Rodziny" Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży włączył się w akcję "Łomżyńska Karta Dużej Rodziny".

Oferta zniżek dla rodzin wielodzietnych obowiązywać będzie od 1 stycznia 2014 roku. Posiadacze Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny bez żadnych limitów ilościowych uzyskają 50% zniżki na korzystanie z usług:

1. Tereny sportowo - rekracyjne nad Narwią - Port Łomża

- zniżka 50 % na wypożyczenie kajaka ( Załącznik Nr 5).

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz