• stadion_1000px.jpg
 • slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg
 • hostel_1000px.jpg

grafika czapka i broda świętego Mikołaja, plakat zachęcający do udziału w gwaizdkowych zawodach pływackich w Parku Wodnym

 

W niedzielę 18 grudnia w Parku Wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 odbędą się "Gwiazdkowe Zawody Pływackie MOSiR Łomża”. W organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zawodach uczniowie klas 0 - 4 szkół podstawowych rywalizować będą w stylach pływackich: dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym.

 

Aby zgłosić dziecko należy uzupełnić Kartę Zgłoszeniową i Deklarację, których wzory dostępne są do pobrania na dole strony. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 grudnia. Kartę zgłoszeniową można także zostawić w recepcji Parku Wodnego przy ulicy Wyszyńskiego.

 

Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest także dostarczenie uzupełnionej i podpisanej deklaracji RODO przez rodzica/opiekuna prawnego każdego z zawodników.  

 

Oficjalne otwarcie zawodów zaplanowane jest na godzinę 9:00.

 

REGULAMIN ZAWODÓW

Gwiazdkowe Zawody Pływackie MOSiR Łomża

 

I.CEL ZAWODÓW

Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży. Zachęcanie do aktywnego i sportowego sposobu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnienie pływania jako sportu, który w wyjątkowy sposób wpływa na samopoczucie i kondycję fizyczną. Propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego, a także pokaz umiejętności pływackich oraz promocja obiektów wodnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.

 

II.ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży
ul. Zjazd 18
18-400 Łomża

 

III.TERMIN I MIEJSCE

18.12.2022 r. (niedziela) - Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15IV. INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Długość pływalni 25m.
 2. Ilość torów 6.
 3. Temperatura wody 28o C - 29o
 4. Pomiar czasu ręczny i elektroniczny (pomiar czasu ręczny nadrzędny nad pomiarem elektronicznym).

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się pięć grup wiekowych, oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców, w rocznikach: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i młodsi.
 2. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi wg. zasad ogólnych.
 3. Zawodnicy mają prawo startu w dwóch konkurencjach.

 

VI. NAGRODY

 1. Przedstawienie wyników i dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po krótkiej przerwie po zakończeniu zawodów.
 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji.
 3. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale udziału w zawodach.

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW

8.30 – 9.00 rozgrzewka

9.10 zawody

 

 • 2016 i młodsi – st. grzbietowy 25m
 • 2015 – st. grzbietowy 25m, styl dowolny25m
 • 2014 – st. grzbietowy 25m, styl dowolny25m
 • 2013 – st. grzbietowy 25m, styl dowolny 25m
 • 2012 – st. grzbietowy 25m, st. dowolny 25m

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia zawodników w poszczególnych rocznikach dokonują trenerzy wyłącznie na Kartach Zgłoszeniowych (załącznik nr 1). Kartę Zgłoszeniową można wysłać na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Recepcji Parku Wodnego przy ul. Wyszyńskiego 15 w Łomży do dnia 12.12.2022r.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest uzupełnienie i dostarczenie Organizatorowi podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji (Załącznik nr 2).
 3. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników zawodów postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz akceptację regulaminu Parku Wodnego.
 4. Nie zgłoszenie zawodnika w w/w terminie lub brak Deklaracji dyskwalifikuje zawodnika z udziału w zawodach.
 5. Listy startowe zostaną wywieszone w dniu 14.12.2022r. na tablicy informacyjnej w Parku Wodnym. Organizator zastrzega brak jakichkolwiek zmian na listach startowych w terminie 48 godzin przed zawodami.

IX. KOSZTY

Koszty organizacyjne pokrywa Organizator.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Komisję sędziowską powoła Organizator.
 2. Organizator i sędziowie zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu.
 3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.


Regulamin obowiązuje od dnia 16 listopada 2022 r.

 

DO POBRANIA:

1. Załącznik nr 1- Karta zgłoszeniowa

2. Załącznik nr 2- Deklaracja

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  35

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  111

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz