• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

Zdjęcie przedstawia Dyrektora MOSiR i Rektora PWSIiP podpisujących porozumienie. i

Dyrektor Łomżyńskiego MOSiR-u – Andrzej Modzelewski oraz Dariusz Surowik Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w dniu dzisiejszym podpisali umowę o współpracy.

 

Podpisany dokument ma wpłynąć korzystnie nie tylko na współpracę obu jednostek, ale również, jeśli nie głównie, ma nieść ze sobą jak najwięcej korzyści dla mieszkańców naszego miasta. Dzięki podjętym działaniom, studenci będą mieli okazję korzystania w ramach zajęć dydaktycznych z bogatego zaplecza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, w znacznie szerszym zakresie niż dotychczasowo.

 

Ponadto MOSiR jak i PWSIiP planują wspólną organizację szeregu imprez i wydarzeń sportowych, które miałyby działać na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji w naszym mieście. Zawarte porozumienie jest pokłosiem wieloletniej, udanej współpracy, w związku z czym jest też ono bezterminowe. Zgodnie z obecnymi w nim zapisami, istnieje możliwość rozszerzania współpracy o nowe zakresy podejmowanych działań.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz